Hornøya - Vardø

 
home

Her vises noen bilder fra fuglefjellet på Hornøya, Norges østligste sted. Hornøya ligger i Vardø kommune på Varangerhalvøya, Finnmark. Hornøya er relativt lett tilgjengelig, i og med at havnevesenet i Vardø hver sommer arrangerer båtturer dit. I lag med Runde på Sunnmøre er derfor dette fuglefjellet et av de mest besøkte i Norge. De vanligste artene her er toppskarv Phalacrocorax aristotelis, lomvi Uria aalge, polarlomvi Uria lomvia, alke Alca torda, lunde Fratercula arctica, krykkje Rissa tridactyla, gråmåse Larus argentatus og svartbak Larus marinus. I tillegg kan en jevnlig observere havørn Haliaeetus albicilla og jaktfalk Falco rusticolus på jakt etter lettvindte bytter, helst krykkjeunger under hekketidens mest intense perioder.

Noen nyere bilder fra Hornøya kan ses her.

I skjørbuksurtenga på Hornøya i 1998

Lomvi

Havets papegøye, lundefuglen, er vanlig på Hornøya

Frodig vegetasjon under fuglefjellet

Vardø, med Reinøya og Hornøya i bakgrunnen, vinteren 1996

Alke

Fyret på Hornøya, som i dag er fredet, men som kan leies for overnatting

Den siste geirfugl skutt i Vardø?


Geirfuglen (Alca impennis) ble utryddet bl.a. som følge av menneskets griskhet og uforstand på 1800-tallet. Våre forfedre drev i gammel tid fangst på denne arten, og det har vært hevdet at det siste eksemplaret ble drept i Norge, og da i Vardø. Dette skal ha skjedd våren 1848, da L. O. Brodtkorp sammen med noen venner var på jakt i sundet mellom Vardø og Reinøya. Brodtkorp skjøt en ikkeflygende fugl som han i ettertid hevdet var mye større enn andre alkefugler og som hadde en hvit flekk foran hvert øye. Han identifiserte senere fuglen som geirfugl på fargeplansjer. Den siste sikre observasjon av geirfugl (foruten den fra Vardø) er fra Island omkring 5. juni 1844.


Selv om den enkeltstående episoden fra 1848 ikke hadde noen betydning for utryddelsen av geirfuglen, illustrerer dette eksemplet at alle lokalsamfunn har et spesielt ansvar for å ta vare på truete arter i nærmiljøet. Som en kuriositet er denne historien, hvis den medfører riktighet, spesiell, men i såfall ikke som et stolt høydepunkt i Vardøs historie.

I polarlomvi-kolonien

Geirfugl Alca impennis

Einar II, en fredet båt under opp-pussing av Vardø museum. Her under en tur vinteren 1996

Fuglekikking (1996) om vinteren i Vardø krever gode klær ! Her under sjøfugl-kartleggingen vinteren 1996. Mener å huske vi registrerte ca. 600 stellerender og over 2000 praktærfulg i Vardø kommune denne dagen under den offisielle kartleggingen

En kollega fra miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Finnmark. Lushaugen, en del av museet i Vardø, i bakgrunnen

Hornøya anno 1995-96

Østervågen. Sola kommer tilbake !